Kanalizace

Gravitační nebo tlaková

- hlavní stoky - zajistíme projekt, montáž z materiálu PVC hladké, žebrované, PE korugované, sklolaminát, kamenina, betonové a železobetonové, šachty, vpustě, poklopy, mříže, koše, revizní šachty plastové a betonové, lapoly, drenáže, žlaby, propusty, domácí čistírny odpadních vod.