Doregulace 

Regulátory tlaku plynu z vysokého tlaku na středotlak a nízkotlak naší i zahraniční výroby, nadzemní i podzemní:
RD 6
RD 10
Alz 6u
Bryan Donkin RMG
Francel B6-B10
Regal
ASONEX
Cmax
MESURA