Plynofikace kotelen

I.kategorie 

Kotelna se součtem jednotlivých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW, zajistíme projekt realizaci na klíč, dodáváme veškeré zařízení : kotle, včetně hořáku, dle výběru investora, zabezpečovací zařízení, úpravnu vody, demontáž starých kotlů, rozvod plynu, vody, elektro, stavební úpravy, vložkování komínů. 

II. kategorie 

Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem nad 0,5 MW do 3,5 MW , zajistíme projekt realizaci na klíč, dodáváme veškeré zařízení : kotle, včetně hořáku, dle výběru investora, zabezpečovací zařízení, úpravnu vody, demontáž starých kotlů, rozvod plynu, vody, elektro, stavební úpravy, vložkování komínů. 

III.kategorie

Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých výkonů kotlů 0,5 MW , zajistíme projekt realizaci na klíč, dodáváme veškeré zařízení : kotle, včetně hořáku, dle výběru investora, zabezpečovací zařízení, úpravnu vody, demontáž starých kotlů, rozvod plynu, vody, elektro, stavební úpravy, vložkování komínů.