Plynofikace obcí, plynovody uložené v zemi 

 Plynovody z ocelového nebo plastového potrubí

Nízkotlaké /NTL/
Středotlaké /STL/

Zajistíme projekt, kompletní dodávku včetně zemních prací, doklady potřebné k zprovoznění, geodetické zaměření, zastoupení při jednáních.

  Plynovody z ocelového potrubí

Vysokotlaké /VTL/
Velmi vysoký tlak /VVTL/

Zajistíme projekt, kompletní dodávku včetně regulační stanice a zemních prací, rentgeny, doklady potřebné ke zprovoznění, geodetické zaměření, zastoupení při jednáních.