Plynofikace výrobních areálů a budov

Plynofikace výrobních areálů a budov, přípojku a rozvody NTL, STL, VTL, uložené v zemi i nadzemí, dodávku a montáž spotřebičů, technologie, doregulace.
Zajistíme projekt, tlakové zkoušky, revize výchozí i provozní, vložkování komínů, vybudování nových komínů, provedeme stavební úpravy a zemní práce, zajistíme doklady ke zprovoznění.