Kabelizace
zajistíme projekt, realizaci včetně zemních prací, potřebná měření.
dálkové sdělovací kabely, zesilovací stanice
HDPE optotrubky 

Místní telefonní sítě

realizace včetně zemních prací
telefonní ústředny, účastnické rozvaděče, kabelové šachty, montáž koncových bodů

   

Kabely silové (ve spolupráci JME a.s. Brno)

VN kabely vysokého napětí
NN kabely nízkého napětí, přípojkové skříně, elektroměrové rozvaděče, rozpojovací skříně, zemnící komponenty
VO kabely veřejného osvětlení, stožárová i nástěnná svítidla, rozpojovací skřině, rozvaděče (spolupráce s místními "Technickými sítěmi")