Stavební činnost       

 

dodávka infrastruktury zástavby
veškeré inženýrské sítě:
kanalizace, vodovod, plynovod, kabely VN, NN, VO a kabely sdělovací 
bytová výstavba:
rekonstrukce i nové objekty
budovy nebo přístavky pro plynové kotelny