Uliční vodovodní vedení

zajistíme projekt, montáž z materiálu litina, tlakové PVC, PE HD, armatury, příslušenství, včetně zemních prací

Domovní vodovodní přípojky

zajistíme projekt, montáž z materiálu PF, vodoměrné šachty z plastů, betonových prefabrikátů i zděné, armatury, včetně zemních prací.