Povrchové úpravy po zemních pracích

 

rozprostření ornice
sadové úpravy
zatravnění po výkopových pracech
pokládka živice
dlažby