Výkopové práce

 

skrývka ornice, odvoz zeminy
strojní i ruční výkopy pro pokládku inženýrských sítí
protlaky do průměru 200 mm
řezání živice